修面人 tiếng trung là gì?

修面人 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 修面人 tiếng trung Nghề nghiệp.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 修面人

thợ cạo (xiū miàn rén ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 修面人 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Nghề nghiệp

Định nghĩa - Khái niệm

修面人 tiếng trung là gì?

có nghĩa là thợ cạo (xiū miàn rén )

  • 修面人 tiếng trung có nghĩa là thợ cạo (xiū miàn rén ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

thợ cạo (xiū miàn rén ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 修面人 .

Ý nghĩa - Giải thích

修面人 tiếng trung nghĩa là thợ cạo (xiū miàn rén ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc..

Đây là cách dùng 修面人 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 修面人 tiếng trung là gì? (hay giải thích thợ cạo (xiū miàn rén ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 修面人 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 修面人 tiếng trung / thợ cạo (xiū miàn rén ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời