修面 tiếng trung là gì?

修面 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 修面 tiếng trung Nghề nghiệp.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 修面

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


cạo mặt (xiū miàn ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 修面 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Nghề nghiệp

Định nghĩa - Khái niệm

修面 tiếng trung là gì?

có nghĩa là cạo mặt (xiū miàn )

  • 修面 tiếng trung có nghĩa là cạo mặt (xiū miàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

cạo mặt (xiū miàn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 修面 .

Ý nghĩa - Giải thích

修面 tiếng trung nghĩa là cạo mặt (xiū miàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc..

Đây là cách dùng 修面 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 修面 tiếng trung là gì? (hay giải thích cạo mặt (xiū miàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 修面 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 修面 tiếng trung / cạo mặt (xiū miàn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời