雅美紫菀 tiếng trung là gì?

雅美紫菀 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 雅美紫菀 tiếng trung Hoa.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 雅美紫菀

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


hoa thạch thảo (yǎměi zǐwǎn ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 雅美紫菀 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hoa

Định nghĩa - Khái niệm

雅美紫菀 tiếng trung là gì?

có nghĩa là hoa thạch thảo (yǎměi zǐwǎn )

  • 雅美紫菀 tiếng trung có nghĩa là hoa thạch thảo (yǎměi zǐwǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hoa.

hoa thạch thảo (yǎměi zǐwǎn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 雅美紫菀 .

Ý nghĩa - Giải thích

雅美紫菀 tiếng trung nghĩa là hoa thạch thảo (yǎměi zǐwǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa..

Đây là cách dùng 雅美紫菀 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hoa 雅美紫菀 tiếng trung là gì? (hay giải thích hoa thạch thảo (yǎměi zǐwǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 雅美紫菀 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 雅美紫菀 tiếng trung / hoa thạch thảo (yǎměi zǐwǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời