양식 tiếng hàn là gì?

양식 tiếng hàn là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 양식 tiếng hàn Ẩm thực.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Hàn phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 양식

món tây , món âu.
Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Ẩm thực.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 양식 tiếng hàn
Chủ đề Chủ đề Ẩm thực

Định nghĩa - Khái niệm

양식 tiếng hàn là gì?

có nghĩa là món tây , món âu

  • 양식 tiếng hàn có nghĩa là món tây , món âu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Ẩm thực.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

món tây , món âu Tiếng Hàn là gì?

món tây , món âu Tiếng Hàn có nghĩa là 양식 .

Ý nghĩa - Giải thích

양식 tiếng hàn nghĩa là món tây , món âu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Ẩm thực..

Đây là cách dùng 양식 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực 양식 tiếng hàn là gì? (hay giải thích món tây , món âu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Ẩm thực. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 양식 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 양식 tiếng hàn / món tây , món âu.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Ẩm thực.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời