열대 tiếng hàn là gì?

열대 tiếng hàn là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 열대 tiếng hàn Thời tiết.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Hàn phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 열대

nhiệt đới.
Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 열대 tiếng hàn
Chủ đề Chủ đề Thời tiết

Định nghĩa - Khái niệm

열대 tiếng hàn là gì?

có nghĩa là nhiệt đới

  • 열대 tiếng hàn có nghĩa là nhiệt đới.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Thời tiết.

nhiệt đới Tiếng Hàn là gì?

nhiệt đới Tiếng Hàn có nghĩa là 열대 .

Ý nghĩa - Giải thích

열대 tiếng hàn nghĩa là nhiệt đới.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết..

Đây là cách dùng 열대 tiếng hàn. Đây là một thuật ngữ Tiếng Hàn chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Thời tiết 열대 tiếng hàn là gì? (hay giải thích nhiệt đới.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 열대 tiếng hàn là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 열대 tiếng hàn / nhiệt đới.Thuộc tiếng hàn chuyên ngành Thời tiết.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời