异花传粉 tiếng trung là gì?

异花传粉 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 异花传粉 tiếng trung Hoa.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 异花传粉

thụ phấn từ hoa khác (yì huā chuánfěn ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 异花传粉 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hoa

Định nghĩa - Khái niệm

异花传粉 tiếng trung là gì?

có nghĩa là thụ phấn từ hoa khác (yì huā chuánfěn )

  • 异花传粉 tiếng trung có nghĩa là thụ phấn từ hoa khác (yì huā chuánfěn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hoa.

thụ phấn từ hoa khác (yì huā chuánfěn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 异花传粉 .

Ý nghĩa - Giải thích

异花传粉 tiếng trung nghĩa là thụ phấn từ hoa khác (yì huā chuánfěn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa..

Đây là cách dùng 异花传粉 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hoa 异花传粉 tiếng trung là gì? (hay giải thích thụ phấn từ hoa khác (yì huā chuánfěn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 异花传粉 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 异花传粉 tiếng trung / thụ phấn từ hoa khác (yì huā chuánfěn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời