纸版 tiếng trung là gì?

纸版 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 纸版 tiếng trung Hợp đồng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 纸版

bản giấy (zhǐ bǎn ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 纸版 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hợp đồng

Định nghĩa - Khái niệm

纸版 tiếng trung là gì?

có nghĩa là bản giấy (zhǐ bǎn )

  • 纸版 tiếng trung có nghĩa là bản giấy (zhǐ bǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hợp đồng.

bản giấy (zhǐ bǎn ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 纸版 .

Ý nghĩa - Giải thích

纸版 tiếng trung nghĩa là bản giấy (zhǐ bǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán..

Đây là cách dùng 纸版 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hợp đồng 纸版 tiếng trung là gì? (hay giải thích bản giấy (zhǐ bǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 纸版 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 纸版 tiếng trung / bản giấy (zhǐ bǎn ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hợp đồng mua bán.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời