中分缝 tiếng trung là gì?

中分缝 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 中分缝 tiếng trung Nghề nghiệp.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 中分缝

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


rẽ ngôi giữa (zhōng fēn fèng ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 中分缝 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Nghề nghiệp

Định nghĩa - Khái niệm

中分缝 tiếng trung là gì?

có nghĩa là rẽ ngôi giữa (zhōng fēn fèng )

  • 中分缝 tiếng trung có nghĩa là rẽ ngôi giữa (zhōng fēn fèng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

rẽ ngôi giữa (zhōng fēn fèng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 中分缝 .

Ý nghĩa - Giải thích

中分缝 tiếng trung nghĩa là rẽ ngôi giữa (zhōng fēn fèng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc..

Đây là cách dùng 中分缝 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 中分缝 tiếng trung là gì? (hay giải thích rẽ ngôi giữa (zhōng fēn fèng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 中分缝 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 中分缝 tiếng trung / rẽ ngôi giữa (zhōng fēn fèng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời