紫罗兰 tiếng trung là gì?

紫罗兰 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 紫罗兰 tiếng trung Hoa.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 紫罗兰

Bạn đang chọn từ điển Việt Trung, hãy nhập từ khóa để tra.


hoa tử la lan (zǐluólán ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 紫罗兰 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Hoa

Định nghĩa - Khái niệm

紫罗兰 tiếng trung là gì?

có nghĩa là hoa tử la lan (zǐluólán )

  • 紫罗兰 tiếng trung có nghĩa là hoa tử la lan (zǐluólán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hoa.

hoa tử la lan (zǐluólán ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 紫罗兰 .

Ý nghĩa - Giải thích

紫罗兰 tiếng trung nghĩa là hoa tử la lan (zǐluólán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa..

Đây là cách dùng 紫罗兰 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hoa 紫罗兰 tiếng trung là gì? (hay giải thích hoa tử la lan (zǐluólán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 紫罗兰 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 紫罗兰 tiếng trung / hoa tử la lan (zǐluólán ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Hoa.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời