兹有 tiếng Trung là gì?

兹有 tiếng Trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 兹有 tiếng Trung Ngân hàng.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ 兹有

hiện, hiện nay, hiện...vì lý do...

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 兹有 tiếng Trung
Chủ đề Chủ đề Ngân hàng

Định nghĩa - Khái niệm

兹有 tiếng Trung là gì?

có nghĩa là hiện, hiện nay, hiện

  • 兹有 tiếng Trung có nghĩa là hiện, hiện nay, hiện...vì lý do...
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ngân hàng.

hiện, hiện nay, hiện Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 兹有 tiếng Trung.

Ý nghĩa - Giải thích

兹有 tiếng Trung nghĩa là hiện, hiện nay, hiện...vì lý do....

Đây là cách dùng 兹有 tiếng Trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2024.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ngân hàng 兹有 tiếng Trung là gì? (hay giải thích hiện, hiện nay, hiện...vì lý do... nghĩa là gì?) . Định nghĩa 兹有 tiếng Trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 兹有 tiếng Trung / hiện, hiện nay, hiện...vì lý do.... Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?