than tiếng Đài Loan là gì?

Từ điển Việt Đài Từ điển Việt Đài online là bộ từ điển tra cứu từ vựng từ tiếng Việt sang tiếng Đài Loan và ngược lại, có thể tra từ tiếng Đài Loan sang tiếng Việt.

Định nghĩa - Khái niệm

than tiếng Hoa là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ trong tiếng Hoa và cách phát âm than tiếng Đài Loan. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ than tiếng Đài Loan nghĩa là gì.

phát âm than tiếng Đài Loan
(phát âm có thể chưa chuẩn)
phát âm than tiếng Đài Loan
(phát âm có thể chưa chuẩn)

《物質經過燃燒後剩下的粉末狀的東西。》
嗟歎 《感歎、歎息。》
《黑色固體礦物, 主要成分是碳、氫、氧和氮。煤是古代的植物體在不透空氣或空氣不足的情況下受到地下的高溫和高壓而變質形成的。按形成階段和炭化程度的不同, 可分為泥煤、褐煤、煙煤和無煙煤四種。 主要用作燃料和化工原料。也叫煤炭。》
《金屬元素, 符號Tl(thallium)。白色, 質軟。用來制合金光電管、溫度計、光學玻璃等。鉈的化合物有毒, 用於醫葯。》

Xem thêm từ vựng Việt Đài

Tóm lại nội dung ý nghĩa của than trong tiếng Đài Loan

灰 《物質經過燃燒後剩下的粉末狀的東西。》嗟歎 《感歎、歎息。》煤 《黑色固體礦物, 主要成分是碳、氫、氧和氮。煤是古代的植物體在不透空氣或空氣不足的情況下受到地下的高溫和高壓而變質形成的。按形成階段和炭化程度的不同, 可分為泥煤、褐煤、煙煤和無煙煤四種。 主要用作燃料和化工原料。也叫煤炭。》鉈 《金屬元素, 符號Tl(thallium)。白色, 質軟。用來制合金光電管、溫度計、光學玻璃等。鉈的化合物有毒, 用於醫葯。》

Đây là cách dùng than tiếng Đài Loan. Đây là một thuật ngữ Tiếng Đài Loan chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Cùng học tiếng Đài Loan

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ than tiếng Đài Loan là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Đài Loan nói tiếng gì?

Vũng lãnh thổ Đài Loan là nơi có nhiều dân tộc bản địa, do đó ngôn ngữ ở đây rất phong phú. Tuy có nhiều ngôn ngữ, nhưng người Trung Quốc đến định cư ở Đài Loan rất nhiều nên hiện phổ biến nhất là tiếng phổ thông (Quan Thoại) và tiếng Phúc Kiến. Ngoài ra cũng có một bộ phận người dùng tiếng Nhật và tiếng Anh.

Chúng ta có thể tra từ điển tiếng Hoa miễn phí mà hiệu quả trên trang Từ Điển Số.Com


Tiếng Quan Thoại (tiếng Phổ Thông): Là một ngôn ngữ khá phổ biến ở Đài Loan hiện nay, Tiếng Quan Thoại Đài Loan không bị ảnh hưởng nhiều bởi các ngôn ngữ khác. Nó hoàn toàn dễ hiểu với phần lớn người Trung Quốc đại lục. Tiếng Quan Thoại trở thành ngôn ngữ chính thức của Đài Loan hiện đại từ năm 1945.

Từ điển Việt Đài

Nghĩa Tiếng Đài Loan: 灰 《物質經過燃燒後剩下的粉末狀的東西。》嗟歎 《感歎、歎息。》煤 《黑色固體礦物, 主要成分是碳、氫、氧和氮。煤是古代的植物體在不透空氣或空氣不足的情況下受到地下的高溫和高壓而變質形成的。按形成階段和炭化程度的不同, 可分為泥煤、褐煤、煙煤和無煙煤四種。 主要用作燃料和化工原料。也叫煤炭。》鉈 《金屬元素, 符號Tl(thallium)。白色, 質軟。用來制合金光電管、溫度計、光學玻璃等。鉈的化合物有毒, 用於醫葯。》