escribes tiếng Tây Ban Nha là gì?

escribes tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng escribes trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ escribes tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm escribes tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ escribes

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

escribes tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ escribes tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {write} viết, viết thư, giao dịch thư từ, viết văn, viết sách, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm thư ký, viết, viết, thảo ra, soạn, điền vào; viết vào, (nghĩa bóng) lộ ra, viết thư trả lời, ghi, tả, mô tả như là, viết bài chỉ trích (người nào, vở kịch...), (thương nghiệp) giảm bớt (vốn), viết (báo), thảo nhanh, viết một mạch (bản tường thuật một sự kiện), xoá bỏ ở sổ (nợ không đòi được), (quân sự) gạch tên đi (ở bảng phiên chế), viết và gửi thư, chép toàn bộ, sao lại toàn bộ, viết, viết tường tận (một bản báo cáo); viết một bài báo về, (thương nghiệp) ghi, vào (sổ), (thông tục) viết bài ca tụng tán dương, bổ sung (nhật ký...) đẻ bảo đảm tính thời gian

Thuật ngữ liên quan tới escribes

Tóm lại nội dung ý nghĩa của escribes trong tiếng Tây Ban Nha

escribes có nghĩa là: {write} viết, viết thư, giao dịch thư từ, viết văn, viết sách, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm thư ký, viết, viết, thảo ra, soạn, điền vào; viết vào, (nghĩa bóng) lộ ra, viết thư trả lời, ghi, tả, mô tả như là, viết bài chỉ trích (người nào, vở kịch...), (thương nghiệp) giảm bớt (vốn), viết (báo), thảo nhanh, viết một mạch (bản tường thuật một sự kiện), xoá bỏ ở sổ (nợ không đòi được), (quân sự) gạch tên đi (ở bảng phiên chế), viết và gửi thư, chép toàn bộ, sao lại toàn bộ, viết, viết tường tận (một bản báo cáo); viết một bài báo về, (thương nghiệp) ghi, vào (sổ), (thông tục) viết bài ca tụng tán dương, bổ sung (nhật ký...) đẻ bảo đảm tính thời gian

Đây là cách dùng escribes tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ escribes tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{write} viết tiếng Tây Ban Nha là gì?
viết thư tiếng Tây Ban Nha là gì?
giao dịch thư từ tiếng Tây Ban Nha là gì?
viết văn tiếng Tây Ban Nha là gì?
viết sách tiếng Tây Ban Nha là gì?
(từ Mỹ tiếng Tây Ban Nha là gì?
nghĩa Mỹ) làm thư ký tiếng Tây Ban Nha là gì?
viết tiếng Tây Ban Nha là gì?
viết tiếng Tây Ban Nha là gì?
thảo ra tiếng Tây Ban Nha là gì?
soạn tiếng Tây Ban Nha là gì?
điền vào tiếng Tây Ban Nha là gì?
viết vào tiếng Tây Ban Nha là gì?
(nghĩa bóng) lộ ra tiếng Tây Ban Nha là gì?
viết thư trả lời tiếng Tây Ban Nha là gì?
ghi tiếng Tây Ban Nha là gì?
tả tiếng Tây Ban Nha là gì?
mô tả như là tiếng Tây Ban Nha là gì?
viết bài chỉ trích (người nào tiếng Tây Ban Nha là gì?
vở kịch...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thương nghiệp) giảm bớt (vốn) tiếng Tây Ban Nha là gì?
viết (báo) tiếng Tây Ban Nha là gì?
thảo nhanh tiếng Tây Ban Nha là gì?
viết một mạch (bản tường thuật một sự kiện) tiếng Tây Ban Nha là gì?
xoá bỏ ở sổ (nợ không đòi được) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(quân sự) gạch tên đi (ở bảng phiên chế) tiếng Tây Ban Nha là gì?
viết và gửi thư tiếng Tây Ban Nha là gì?
chép toàn bộ tiếng Tây Ban Nha là gì?
sao lại toàn bộ tiếng Tây Ban Nha là gì?
viết tiếng Tây Ban Nha là gì?
viết tường tận (một bản báo cáo) tiếng Tây Ban Nha là gì?
viết một bài báo về tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thương nghiệp) ghi tiếng Tây Ban Nha là gì?
vào (sổ) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thông tục) viết bài ca tụng tán dương tiếng Tây Ban Nha là gì?
bổ sung (nhật ký...) đẻ bảo đảm tính thời gian

Tiếng Tây Ban Nha là gì?

Tiếng Tây Ban Nha (español), cũng được gọi là tiếng Castilla (castellano) hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.

Bao nhiêu người nói tiếng Tây Ban Nha?

Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo ước lượng năm 1999). Có người khẳng định rằng có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Anh, có thể quan trọng hơn cả tiếng Pháp, do càng ngày nó càng được sử dụng nhiều hơn ở Hoa Kỳ.

Nước nào nói Tiếng Tây Ban Nha?

Có nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nó là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia sau: Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, xích đạo Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay và Venezuela. Mặc dù nó không phải là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Tây Ban Nha thường được nói ở Hoa Kỳ, Belize, Andorra và Gibraltar.

Do tỷ suất sinh cao ở những nước dùng tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ chính thức, do sự mở mang của các kinh tế trong giới nói tiếng Tây Ban Nha, do sự ảnh hưởng của tiếng Tây Ban Nha trong thị trường âm nhạc toàn cầu, do tầm quan trọng của văn học Tây Ban Nha và do nó được sử dụng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng phần lớn ở Tây Ban Nha, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Guinea Xích Đạo.