recuperasen tiếng Tây Ban Nha là gì?

recuperasen tiếng Tây Ban Nha là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng recuperasen trong tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin thuật ngữ recuperasen tiếng Tây Ban Nha

Từ điển Tây Ban Nha Việt

phát âm recuperasen tiếng Tây Ban Nha
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ recuperasen

Chủ đề Chủ đề Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

recuperasen tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ recuperasen tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

  • {recover} lấy lại, giành lại, tìm lại được, được, bù lại, đòi, thu lại, cứu sống lại (người chết đuối); làm tỉnh lại, làm bình phục, chữa khỏi bệnh), sửa lại (một điều sai lầm), khỏi bệnh, bình phục, lại sức, tỉnh lại, tĩnh trí lại, bình tĩnh lại, hết khỏi (trở lại trạng thái cũ), lên lại (giá cả), (pháp lý) được bồi thường, (thể dục,thể thao) thủ thế lại (đánh kiếm...), (thể dục,thể thao) miếng thủ thế lại (đánh kiếm...)
  • {recuperate} hồi phục (sức khoẻ), lấy lại (số tiền đã mất...), (kỹ thuật) thu hồi (nhiệt...)
  • {retrieve} lấy lại, tìm lại được (vật đã mất); tìm và mang (con vật bị bắn) về (chó săn), khôi phục lại được (tiếng tăm); phục hồi được (công việc làm ăn); xây dựng lại được (cơ nghiệp), bù đắp được (sự mất mát, tổn thất); sửa chữa được (lỗi lầm), (+ from) cứu thoát khỏi (tình thế khốn quẫn, cái chết chắc chắn...), nhớ lại được, tìm và nhặt đem về (chó săn)
  • {undelete}

Thuật ngữ liên quan tới recuperasen

Tóm lại nội dung ý nghĩa của recuperasen trong tiếng Tây Ban Nha

recuperasen có nghĩa là: {recover} lấy lại, giành lại, tìm lại được, được, bù lại, đòi, thu lại, cứu sống lại (người chết đuối); làm tỉnh lại, làm bình phục, chữa khỏi bệnh), sửa lại (một điều sai lầm), khỏi bệnh, bình phục, lại sức, tỉnh lại, tĩnh trí lại, bình tĩnh lại, hết khỏi (trở lại trạng thái cũ), lên lại (giá cả), (pháp lý) được bồi thường, (thể dục,thể thao) thủ thế lại (đánh kiếm...), (thể dục,thể thao) miếng thủ thế lại (đánh kiếm...) {recuperate} hồi phục (sức khoẻ), lấy lại (số tiền đã mất...), (kỹ thuật) thu hồi (nhiệt...) {retrieve} lấy lại, tìm lại được (vật đã mất); tìm và mang (con vật bị bắn) về (chó săn), khôi phục lại được (tiếng tăm); phục hồi được (công việc làm ăn); xây dựng lại được (cơ nghiệp), bù đắp được (sự mất mát, tổn thất); sửa chữa được (lỗi lầm), (+ from) cứu thoát khỏi (tình thế khốn quẫn, cái chết chắc chắn...), nhớ lại được, tìm và nhặt đem về (chó săn) {undelete}

Đây là cách dùng recuperasen tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ recuperasen tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{recover} lấy lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
giành lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
tìm lại được tiếng Tây Ban Nha là gì?
được tiếng Tây Ban Nha là gì?
bù lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
đòi tiếng Tây Ban Nha là gì?
thu lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
cứu sống lại (người chết đuối) tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm tỉnh lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
làm bình phục tiếng Tây Ban Nha là gì?
chữa khỏi bệnh) tiếng Tây Ban Nha là gì?
sửa lại (một điều sai lầm) tiếng Tây Ban Nha là gì?
khỏi bệnh tiếng Tây Ban Nha là gì?
bình phục tiếng Tây Ban Nha là gì?
lại sức tiếng Tây Ban Nha là gì?
tỉnh lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
tĩnh trí lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
bình tĩnh lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
hết khỏi (trở lại trạng thái cũ) tiếng Tây Ban Nha là gì?
lên lại (giá cả) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(pháp lý) được bồi thường tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thể dục tiếng Tây Ban Nha là gì?
thể thao) thủ thế lại (đánh kiếm...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thể dục tiếng Tây Ban Nha là gì?
thể thao) miếng thủ thế lại (đánh kiếm...) {recuperate} hồi phục (sức khoẻ) tiếng Tây Ban Nha là gì?
lấy lại (số tiền đã mất...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(kỹ thuật) thu hồi (nhiệt...) {retrieve} lấy lại tiếng Tây Ban Nha là gì?
tìm lại được (vật đã mất) tiếng Tây Ban Nha là gì?
tìm và mang (con vật bị bắn) về (chó săn) tiếng Tây Ban Nha là gì?
khôi phục lại được (tiếng tăm) tiếng Tây Ban Nha là gì?
phục hồi được (công việc làm ăn) tiếng Tây Ban Nha là gì?
xây dựng lại được (cơ nghiệp) tiếng Tây Ban Nha là gì?
bù đắp được (sự mất mát tiếng Tây Ban Nha là gì?
tổn thất) tiếng Tây Ban Nha là gì?
sửa chữa được (lỗi lầm) tiếng Tây Ban Nha là gì?
(+ from) cứu thoát khỏi (tình thế khốn quẫn tiếng Tây Ban Nha là gì?
cái chết chắc chắn...) tiếng Tây Ban Nha là gì?
nhớ lại được tiếng Tây Ban Nha là gì?
tìm và nhặt đem về (chó săn) {undelete}

Tiếng Tây Ban Nha là gì?

Tiếng Tây Ban Nha (español), cũng được gọi là tiếng Castilla (castellano) hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.

Bao nhiêu người nói tiếng Tây Ban Nha?

Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo ước lượng năm 1999). Có người khẳng định rằng có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Anh, có thể quan trọng hơn cả tiếng Pháp, do càng ngày nó càng được sử dụng nhiều hơn ở Hoa Kỳ.

Nước nào nói Tiếng Tây Ban Nha?

Có nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nó là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia sau: Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, xích đạo Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay và Venezuela. Mặc dù nó không phải là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Tây Ban Nha thường được nói ở Hoa Kỳ, Belize, Andorra và Gibraltar.

Do tỷ suất sinh cao ở những nước dùng tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ chính thức, do sự mở mang của các kinh tế trong giới nói tiếng Tây Ban Nha, do sự ảnh hưởng của tiếng Tây Ban Nha trong thị trường âm nhạc toàn cầu, do tầm quan trọng của văn học Tây Ban Nha và do nó được sử dụng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng phần lớn ở Tây Ban Nha, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Guinea Xích Đạo.