androgen tiếng Anh là gì?

androgen tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng androgen trong tiếng Anh.

Thông tin thuật ngữ androgen tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm androgen tiếng Anh
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ androgen

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

androgen tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ androgen tiếng Anh nghĩa là gì.

androgen /'ændrədʤən/

* danh từ
- Hocmon nam

Thuật ngữ liên quan tới androgen

Tóm lại nội dung ý nghĩa của androgen trong tiếng Anh

androgen có nghĩa là: androgen /'ændrədʤən/* danh từ- Hocmon nam

Đây là cách dùng androgen tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ androgen tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

androgen /'ændrədʤən/* danh từ- Hocmon nam