Giới thiệu về Từ Điển Số

Từ Điển Số là công cụ tra từ điển Anh Việt, từ điển Trung Việt… và rất nhiều các ngôn ngữ khác sang tiếng Việt. Bạn có thể tra từ điển một cách đơn giản và chính xác:

Từ Điển Số là website tra từ điển với 20 ngôn ngữ và từ điển thuật ngữ, từ điển chuyên ngành…

…với chúng tôi:

Tra là ra kết quả, ra kết quả phải chuẩn.

Nào, các bạn hãy chọn một trong số những từ điển dưới đây để tra nhé!