Truthiness là gì?

Truthiness là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Truthiness Xã hội.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ truthiness

Độ tin cậy là niềm tin hoặc sự khẳng định rằng một tuyên bố cụ thể là đúng dựa trên trực giác hoặc nhận thức của một số cá nhân hoặc cá nhân, không liên quan đến bằng chứng, logic, kiểm tra trí tuệ hoặc sự kiện.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Truthiness
Chủ đề Chủ đề Xã hội

Định nghĩa - Khái niệm

Truthiness là gì?

có nghĩa là Độ tin cậy là niềm tin hoặc sự khẳng định rằng một tuyên bố cụ thể là đúng dựa trên trực giác hoặc nhận thức của một số cá nhân hoặc cá nhân, không liên quan đến bằng chứng, logic, kiểm tra trí tuệ hoặc sự kiện

  • Truthiness có nghĩa là Độ tin cậy là niềm tin hoặc sự khẳng định rằng một tuyên bố cụ thể là đúng dựa trên trực giác hoặc nhận thức của một số cá nhân hoặc cá nhân, không liên quan đến bằng chứng, logic, kiểm tra trí tuệ hoặc sự kiện.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Xã hội.

Độ tin cậy là niềm tin hoặc sự khẳng định rằng một tuyên bố cụ thể là đúng dựa trên trực giác hoặc nhận thức của một số cá nhân hoặc cá nhân, không liên quan đến bằng chứng, logic, kiểm tra trí tuệ hoặc sự kiện Tiếng Anh là gì?

Độ tin cậy là niềm tin hoặc sự khẳng định rằng một tuyên bố cụ thể là đúng dựa trên trực giác hoặc nhận thức của một số cá nhân hoặc cá nhân, không liên quan đến bằng chứng, logic, kiểm tra trí tuệ hoặc sự kiện Tiếng Anh có nghĩa là Truthiness.

Ý nghĩa - Giải thích

Truthiness nghĩa là Độ tin cậy là niềm tin hoặc sự khẳng định rằng một tuyên bố cụ thể là đúng dựa trên trực giác hoặc nhận thức của một số cá nhân hoặc cá nhân, không liên quan đến bằng chứng, logic, kiểm tra trí tuệ hoặc sự kiện..

Đây là cách dùng Truthiness. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Xã hội Truthiness là gì? (hay giải thích Độ tin cậy là niềm tin hoặc sự khẳng định rằng một tuyên bố cụ thể là đúng dựa trên trực giác hoặc nhận thức của một số cá nhân hoặc cá nhân, không liên quan đến bằng chứng, logic, kiểm tra trí tuệ hoặc sự kiện. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Truthiness là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Truthiness / Độ tin cậy là niềm tin hoặc sự khẳng định rằng một tuyên bố cụ thể là đúng dựa trên trực giác hoặc nhận thức của một số cá nhân hoặc cá nhân, không liên quan đến bằng chứng, logic, kiểm tra trí tuệ hoặc sự kiện.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?