Life insurance policy

Life insurance policy là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Life insurance policy Bảo hiểm.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ life insurance policy

Đơn bảo hiểm nhân thọ

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Life insurance policy
Chủ đề Chủ đề Bảo hiểm

Định nghĩa - Khái niệm

Life insurance policy là gì?

có nghĩa là Đơn bảo hiểm nhân thọ

  • Life insurance policy có nghĩa là Đơn bảo hiểm nhân thọ
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm.

Đơn bảo hiểm nhân thọ Tiếng Anh là gì?

Đơn bảo hiểm nhân thọ Tiếng Anh có nghĩa là Life insurance policy.

Ý nghĩa - Giải thích

Life insurance policy nghĩa là Đơn bảo hiểm nhân thọ.

Đây là cách dùng Life insurance policy. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bảo hiểm Life insurance policy là gì? (hay giải thích Đơn bảo hiểm nhân thọ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Life insurance policy là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Life insurance policy / Đơn bảo hiểm nhân thọ. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời