“đi trước đón đầu” tiếng Trung là gì?

589 lượt xem
0

“đi trước đón đầu” tiếng Trung là gì?

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 18 Tháng Hai, 2022
0

“đi trước đón đầu” tiếng Trung là 迎头追赶 [Yíngtóu zhuīgǎn]

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 18 Tháng Hai, 2022
Viết câu trả lời của bạn.