冻融 là gì trong tiếng Trung?

691 lượt xem
0
0 Bình luận

Xin hỏi từ 冻融 có nghĩa là gì trong tiếng Trung ạ?

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 20 Tháng Một, 2022
0

冻融 có nghĩa là đóng băng và tan ra. Thường nói đến các xứ lạnh có băng giá. Mùa đông nước đóng băng và mùa ấm hơn thì băng tan ra.

admin Đã trả lời câu hỏi 19 Tháng Một, 2022
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Viết câu trả lời của bạn.