Giật “đơn hàng” là gì?

627 lượt xem
0

Giật “đơn hàng” là gì?

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 15 Tháng Tư, 2022
0

“giật” đơn hàng ảo (nghĩa là quay số để mở đơn hàng). Người dùng phải đăng ký tài khoản trên ứng dụng, giới thiệu người khác tham gia và “giật” đơn hàng ảo để hưởng hoa hồng trên tổng số tiền đầu tư. Tiền kiếm được của người dùng sẽ tỉ lệ thuận với giá trị các gói đầu tư của họ, đây thường nói đến những app lừa đảo.

admin Đã đổi trạng thái thành xuất bản 15 Tháng Tư, 2022
Viết câu trả lời của bạn.