FUT là gì?

FUT là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng FUT Sức khỏe.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ fut

fut /fʌt/ nghĩa là: tiếng xì (săm xì hơi); tiếng vèo vèo (đạn bay), to go phut sụp đổ; tan vỡ, thất bại (kế hoạch). trong thẩm mỹ fut là viết tắt của follicle unit transplantation, bác sĩ phẫu thuật sẽ cắt một dải da khỏi da đầu của bạn, thường là từ phía sau đầu của bạn. Kích thước chính xác của dải phụ thuộc vào số lượng nang cần thiết để che các đốm hói. Dải thường không vượt quá 1 đến 1,5 cm (0,4 đến 0,6 inch). Khi các nang riêng lẻ được lấy ra khỏi dải, chúng sẽ được chèn lại vào da đầu của bạn.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới FUT
Chủ đề Chủ đề Sức khỏe

Định nghĩa - Khái niệm

FUT là gì?

có nghĩa là fut /fʌt/ nghĩa là: tiếng xì (săm xì hơi); tiếng vèo vèo (đạn bay), to go phut sụp đổ; tan vỡ, thất bại (kế hoạch)

  • FUT có nghĩa là fut /fʌt/ nghĩa là: tiếng xì (săm xì hơi); tiếng vèo vèo (đạn bay), to go phut sụp đổ; tan vỡ, thất bại (kế hoạch). trong thẩm mỹ fut là viết tắt của follicle unit transplantation, bác sĩ phẫu thuật sẽ cắt một dải da khỏi da đầu của bạn, thường là từ phía sau đầu của bạn. Kích thước chính xác của dải phụ thuộc vào số lượng nang cần thiết để che các đốm hói. Dải thường không vượt quá 1 đến 1,5 cm (0,4 đến 0,6 inch). Khi các nang riêng lẻ được lấy ra khỏi dải, chúng sẽ được chèn lại vào da đầu của bạn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Sức khỏe.

fut /fʌt/ nghĩa là: tiếng xì (săm xì hơi); tiếng vèo vèo (đạn bay), to go phut sụp đổ; tan vỡ, thất bại (kế hoạch) Tiếng Anh là gì?

fut /fʌt/ nghĩa là: tiếng xì (săm xì hơi); tiếng vèo vèo (đạn bay), to go phut sụp đổ; tan vỡ, thất bại (kế hoạch) Tiếng Anh có nghĩa là FUT.

Ý nghĩa - Giải thích

FUT nghĩa là fut /fʌt/ nghĩa là: tiếng xì (săm xì hơi); tiếng vèo vèo (đạn bay), to go phut sụp đổ; tan vỡ, thất bại (kế hoạch). trong thẩm mỹ fut là viết tắt của follicle unit transplantation, bác sĩ phẫu thuật sẽ cắt một dải da khỏi da đầu của bạn, thường là từ phía sau đầu của bạn. Kích thước chính xác của dải phụ thuộc vào số lượng nang cần thiết để che các đốm hói. Dải thường không vượt quá 1 đến 1,5 cm (0,4 đến 0,6 inch). Khi các nang riêng lẻ được lấy ra khỏi dải, chúng sẽ được chèn lại vào da đầu của bạn..

Đây là cách dùng FUT. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Sức khỏe FUT là gì? (hay giải thích fut /fʌt/ nghĩa là: tiếng xì (săm xì hơi); tiếng vèo vèo (đạn bay), to go phut sụp đổ; tan vỡ, thất bại (kế hoạch). trong thẩm mỹ fut là viết tắt của follicle unit transplantation, bác sĩ phẫu thuật sẽ cắt một dải da khỏi da đầu của bạn, thường là từ phía sau đầu của bạn. Kích thước chính xác của dải phụ thuộc vào số lượng nang cần thiết để che các đốm hói. Dải thường không vượt quá 1 đến 1,5 cm (0,4 đến 0,6 inch). Khi các nang riêng lẻ được lấy ra khỏi dải, chúng sẽ được chèn lại vào da đầu của bạn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa FUT là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng FUT / fut /fʌt/ nghĩa là: tiếng xì (săm xì hơi); tiếng vèo vèo (đạn bay), to go phut sụp đổ; tan vỡ, thất bại (kế hoạch). trong thẩm mỹ fut là viết tắt của follicle unit transplantation, bác sĩ phẫu thuật sẽ cắt một dải da khỏi da đầu của bạn, thường là từ phía sau đầu của bạn. Kích thước chính xác của dải phụ thuộc vào số lượng nang cần thiết để che các đốm hói. Dải thường không vượt quá 1 đến 1,5 cm (0,4 đến 0,6 inch). Khi các nang riêng lẻ được lấy ra khỏi dải, chúng sẽ được chèn lại vào da đầu của bạn.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?