Tuberculosis là gì?

Tuberculosis là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Tuberculosis Sức khỏe.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ tuberculosis

Bệnh lao, cũng còn gọi là Tuberculosis (viết tắt TB), là một bệnh nghiêm trọng. Bệnh lao gây nên bởi vi khuẩn lây lan qua không khí. Bệnh lao thường ảnh hưởng đến phổi, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến những bộ phận khác của cơ thể như các tuyến hạch, xương, các khớp, thận, não, và các cơ quan sinh sản.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Tuberculosis
Chủ đề Chủ đề Sức khỏe

Định nghĩa - Khái niệm

Tuberculosis là gì?

có nghĩa là Bệnh lao, cũng còn gọi là Tuberculosis (viết tắt TB), là một bệnh nghiêm trọng

  • Tuberculosis có nghĩa là Bệnh lao, cũng còn gọi là Tuberculosis (viết tắt TB), là một bệnh nghiêm trọng. Bệnh lao gây nên bởi vi khuẩn lây lan qua không khí. Bệnh lao thường ảnh hưởng đến phổi, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến những bộ phận khác của cơ thể như các tuyến hạch, xương, các khớp, thận, não, và các cơ quan sinh sản.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Sức khỏe.

Bệnh lao, cũng còn gọi là Tuberculosis (viết tắt TB), là một bệnh nghiêm trọng Tiếng Anh là gì?

Bệnh lao, cũng còn gọi là Tuberculosis (viết tắt TB), là một bệnh nghiêm trọng Tiếng Anh có nghĩa là Tuberculosis.

Ý nghĩa - Giải thích

Tuberculosis nghĩa là Bệnh lao, cũng còn gọi là Tuberculosis (viết tắt TB), là một bệnh nghiêm trọng. Bệnh lao gây nên bởi vi khuẩn lây lan qua không khí. Bệnh lao thường ảnh hưởng đến phổi, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến những bộ phận khác của cơ thể như các tuyến hạch, xương, các khớp, thận, não, và các cơ quan sinh sản..

Đây là cách dùng Tuberculosis. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Sức khỏe Tuberculosis là gì? (hay giải thích Bệnh lao, cũng còn gọi là Tuberculosis (viết tắt TB), là một bệnh nghiêm trọng. Bệnh lao gây nên bởi vi khuẩn lây lan qua không khí. Bệnh lao thường ảnh hưởng đến phổi, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến những bộ phận khác của cơ thể như các tuyến hạch, xương, các khớp, thận, não, và các cơ quan sinh sản. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tuberculosis là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tuberculosis / Bệnh lao, cũng còn gọi là Tuberculosis (viết tắt TB), là một bệnh nghiêm trọng. Bệnh lao gây nên bởi vi khuẩn lây lan qua không khí. Bệnh lao thường ảnh hưởng đến phổi, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến những bộ phận khác của cơ thể như các tuyến hạch, xương, các khớp, thận, não, và các cơ quan sinh sản.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?