肥胖病 tiếng trung là gì?

肥胖病 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 肥胖病 tiếng trung Sức khỏe.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 肥胖病

bệnh béo phì (féipàng bìng ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh tật.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 肥胖病 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Sức khỏe

Định nghĩa - Khái niệm

肥胖病 tiếng trung là gì?

có nghĩa là bệnh béo phì (féipàng bìng )

  • 肥胖病 tiếng trung có nghĩa là bệnh béo phì (féipàng bìng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh tật.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Sức khỏe.

bệnh béo phì (féipàng bìng ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 肥胖病 .

Ý nghĩa - Giải thích

肥胖病 tiếng trung nghĩa là bệnh béo phì (féipàng bìng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh tật..

Đây là cách dùng 肥胖病 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Sức khỏe 肥胖病 tiếng trung là gì? (hay giải thích bệnh béo phì (féipàng bìng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh tật. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 肥胖病 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 肥胖病 tiếng trung / bệnh béo phì (féipàng bìng ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Bệnh tật.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời