喷发定形剂 tiếng trung là gì?

喷发定形剂 tiếng trung là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng 喷发定形剂 tiếng trung Nghề nghiệp.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trung phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ 喷发定形剂

keo mouse gel (pēn fā dìngxíng jì ).
Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới 喷发定形剂 tiếng trung
Chủ đề Chủ đề Nghề nghiệp

Định nghĩa - Khái niệm

喷发定形剂 tiếng trung là gì?

có nghĩa là keo mouse gel (pēn fā dìngxíng jì )

  • 喷发定形剂 tiếng trung có nghĩa là keo mouse gel (pēn fā dìngxíng jì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Nghề nghiệp.

keo mouse gel (pēn fā dìngxíng jì ) Tiếng Trung là gì?

Tiếng Trung có nghĩa là 喷发定形剂 .

Ý nghĩa - Giải thích

喷发定形剂 tiếng trung nghĩa là keo mouse gel (pēn fā dìngxíng jì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc..

Đây là cách dùng 喷发定形剂 tiếng trung. Đây là một thuật ngữ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Nghề nghiệp 喷发定形剂 tiếng trung là gì? (hay giải thích keo mouse gel (pēn fā dìngxíng jì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 喷发定形剂 tiếng trung là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng 喷发定形剂 tiếng trung / keo mouse gel (pēn fā dìngxíng jì ).Thuộc tiếng trung chuyên ngành Cắt tóc.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời