Wind/solar power/energy

Wind/solar power/energy là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Wind/solar power/energy Môi trường.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ wind/solar power/energy

năng lượng gió/mặt trời

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Wind/solar power/energy
Chủ đề Chủ đề Môi trường

Định nghĩa - Khái niệm

Wind/solar power/energy là gì?

có nghĩa là năng lượng gió/mặt trời

  • Wind/solar power/energy có nghĩa là năng lượng gió/mặt trời
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Môi trường.

năng lượng gió/mặt trời Tiếng Anh là gì?

năng lượng gió/mặt trời Tiếng Anh có nghĩa là Wind/solar power/energy.

Ý nghĩa - Giải thích

Wind/solar power/energy nghĩa là năng lượng gió/mặt trời.

Đây là cách dùng Wind/solar power/energy. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Môi trường Wind/solar power/energy là gì? (hay giải thích năng lượng gió/mặt trời nghĩa là gì?) . Định nghĩa Wind/solar power/energy là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Wind/solar power/energy / năng lượng gió/mặt trời. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời