にふりかける tiếng nhật là gì?

にふりかける tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng にふりかける tiếng nhật Ẩm thực.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ にふりかける

Rắc lên.
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới にふりかける tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Ẩm thực

Định nghĩa - Khái niệm

にふりかける tiếng nhật là gì?

có nghĩa là Rắc lên

  • にふりかける tiếng nhật có nghĩa là Rắc lên.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

Rắc lên Tiếng Nhật là gì?

Rắc lên Tiếng Nhật có nghĩa là にふりかける .

Ý nghĩa - Giải thích

にふりかける tiếng nhật nghĩa là Rắc lên.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn..

Đây là cách dùng にふりかける tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực にふりかける tiếng nhật là gì? (hay giải thích Rắc lên.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa にふりかける tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng にふりかける tiếng nhật / Rắc lên.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời