テーブルをセットする tiếng nhật là gì?

テーブルをセットする tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng テーブルをセットする tiếng nhật Ẩm thực.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Thuật ngữ テーブルをセットする

Chuẩn bị bàn ăn.
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới テーブルをセットする tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Ẩm thực

Định nghĩa - Khái niệm

テーブルをセットする tiếng nhật là gì?

có nghĩa là Chuẩn bị bàn ăn

  • テーブルをセットする tiếng nhật có nghĩa là Chuẩn bị bàn ăn.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

Chuẩn bị bàn ăn Tiếng Nhật là gì?

Chuẩn bị bàn ăn Tiếng Nhật có nghĩa là テーブルをセットする .

Ý nghĩa - Giải thích

テーブルをセットする tiếng nhật nghĩa là Chuẩn bị bàn ăn.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn..

Đây là cách dùng テーブルをセットする tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực テーブルをセットする tiếng nhật là gì? (hay giải thích Chuẩn bị bàn ăn.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa テーブルをセットする tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng テーブルをセットする tiếng nhật / Chuẩn bị bàn ăn.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời