テーブルを片付ける tiếng nhật là gì?

テーブルを片付ける tiếng nhật là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng テーブルを片付ける tiếng nhật Ẩm thực.

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Nhật phát âm ngoại ngữ

Hình ảnh cho thuật ngữ テーブルを片付ける

Dọn dẹp bàn ăn.
Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới テーブルを片付ける tiếng nhật
Chủ đề Chủ đề Ẩm thực

Định nghĩa - Khái niệm

テーブルを片付ける tiếng nhật là gì?

có nghĩa là Dọn dẹp bàn ăn

  • テーブルを片付ける tiếng nhật có nghĩa là Dọn dẹp bàn ăn.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Ẩm thực.

Dọn dẹp bàn ăn Tiếng Nhật là gì?

Dọn dẹp bàn ăn Tiếng Nhật có nghĩa là テーブルを片付ける .

Ý nghĩa - Giải thích

テーブルを片付ける tiếng nhật nghĩa là Dọn dẹp bàn ăn.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn..

Đây là cách dùng テーブルを片付ける tiếng nhật. Đây là một thuật ngữ Tiếng Nhật chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ẩm thực テーブルを片付ける tiếng nhật là gì? (hay giải thích Dọn dẹp bàn ăn.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa テーブルを片付ける tiếng nhật là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng テーブルを片付ける tiếng nhật / Dọn dẹp bàn ăn.Thuộc tiếng nhật chuyên ngành Nấu ăn.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Trả lời